Styret

Kasserer fagforeningen Greta Selnes

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Bjørg Markanes

Send epost

Leder Seksjon Helse og Sosial Bente Årbogen

Send epost

Leder Seksjon for Kirke, Kultur og Oppvekst Monika Larsen

Send epost

Styremedlem fagforeningen Randi B Nittemark

Send epost

Styremedlem fagforeningen Elin Gilde

Send epost

Pensjonisttillitsvalgt fagforeningen Anne Fines

Send epost