Arbeiderpartiet foreslår å styrke kommuneøkonomien - Fagforbundet

Arbeiderpartiet foreslår å styrke kommuneøkonomien

Fagforbundets leder, Mette Nord
Fagforbundets leder, Mette Nord (Foto: Fagforbundet)

Dersom kommunene skal klare å gi innbyggerne bedre velferdstjenester må de ha økonomi til å løse de mange oppgavene de står overfor. Fagforbundet mener derfor at det vil være et riktig og nødvendig grep å styrke bevilgningene til kommunesektoren med 2,6 milliarder i 2015.

- Arbeiderpartiet satser på velferd og god kommuneøkonomi, framfor skattekutt. Det er riktig å bruke de store pengene på de store oppgavene; blant annet mer penger til kvalitet, kompetanse og økt bemanning i barnehage, skole, helse og eldreomsorg, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Fagforbundet mener at en grunnleggende forutsetning for et samfunn der velferden kommer alle til gode, er å gi kommunene gode økonomiske rammebetingelser.

- Fagforbundet kritiserte innretningen på Høyre og FrP-regjeringens forslag til statsbudsjett med skattekutt til de rikeste og reduserte ytelser til uføre, fattige og arbeidsledige, sier Nord.

- Videre oppsummerte vi at forslaget til kommuneøkonomi ikke var tilpasset kommunenes utfordringer. Med den økningen som Arbeiderpartiet foreslår, vil kommunene stå bedre rustet til å ivareta oppgavene sine. Vi håper derfor at Ap får støtte for forslaget sitt, både fra de andre rødgrønne partiene og fra Venstre og Kristelig Folkeparti, sier Mette Nord.