Fagforbundet Åfjord

Fagforeningas forside arkiv

Samling i nettbruk

På røros

mediakurs

kurs for ledere og nestledere på Røros

Nye tider

Arbeiderpartiet foreslår å styrke kommuneøkonomien

Dersom kommunene skal klare å gi innbyggerne bedre velferdstjenester må de ha økonomi til å løse de mange oppgavene de står overfor. Fagforbundet mener derfor at det vil være et riktig og nødvendig grep å styrke bevilgningene til kommunesektoren med 2,6 milliarder i 2015.

Kom deg på medlemsportalen

Er du ikke på medlemsportalen enda? Vi hjelper deg inn. Fagforbundet Oppdal har laget en oppskrift på hvordan du kommer deg inn på medlemsportalen, følg den og en ny verden åpner seg opp.