Fagforbundet Åfjord

Fagforeningas forside arkiv

OBS! NY aktivitetsplan pr 10.3

Ny dato på et fylkesstyremøte og vervekurs.

Nytt fylkesstyre valgt

På slutten av fylkesmøtets første dag ble det valgt et nytt fylkesstyre. Det består nå av 15 styremedlemmer.

Fylkesmøte åpner

På Røros samles nå 102 delegater til Fylkesmøte 2011.

Ny aktivitetsplan

Her ligger en oppdatert aktivitetsplan for Fagforbundet Sør-Trøndelag.

Fagforbundet slår alarm (adressa.no)

Fagforbundet Trondheim slår alarm etter å ha avdekket vikarer i Trondheim kommune som har jobbet 400 timer i måneden

Uverdige forhold ved Klæbu sykehjem (adressa.no)

Innleide ansatte arbeider doble vakter uten overtidsbetaling.

Kommunens ansatte gull verdt

Under denne overskriften skriver leder i Fagforbundet Melhus, Solfrid Løvseth, at anbudsutsetting av offentlige tjenester og ansatte ikke er veien å gå.

Nye styrer i seksjonene og ungdomsutvalget

Her finner du oversikten over de nye styrene for seksjonene og ungdomsutvalget som er valgt for perioden 2011 - 2013

Fagforbundskoret har nytt opptak for sangere!

Vi ønsker alle interesserte medlemmer velkommen til Melhus Rådhus 13. mars, kl. 16.00 - 20.00.

Kjemper for flere heltidstillinger

- Vi er opptatt av at de som vil ha hel stilling, skal få det, sier fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad til Adresseavisen den 15.02.