Fagforbundet Åfjord

Fagforeningas forside arkiv

Pilotkurs i mangfold og dialog vel i havn i Trondheim

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har en samarbeidsavtale som blant annet innebærer økt bruk av Norsk Folkehjelps metoder for integrering i eget arbeid.

Samarbeid gir utdanning (Fagbladet 30/03/2009)

I Trondheim har politikerne, administrasjonen og Fagforbundet sammen klart å sikre kompetanseheving for barne- og ungdomsarbeiderne.

Det 3. ordinære fylkesmøte

Ble avholdt på Røros Hotell med 89 stemmeberettige og 15 gjester. Som alltid er det en aktiv forsamling med mange og gode debatter.

Kampen er over - lokal særavtale om tilleggslønn er inngått ved Trondheim Renholdsverk

Etter lang kamp og vanskelige forhandlinger er det nå underskrevet avtale om tilleggslønn ved Trondheim Renholdsverk for avdeling Innsamling og Transport.

Opprop: Ingen bruk av anbud i kollektivtrafikken

Underskriverne av dette oppropet krever av de politiske myndigheter: Ingen bruk av anbud i kollektivtrafikken.

Ny solidaritetskonsert for Gaza 3. februar 2009

Denne gangen er det Nidarosdomen som spurte om de kunne gjøre dette i samarbeid med Vennskapsforeningen Trondheim – Ramallah.

Juleutlodning til aidsbarna

Seksjonskonferansene 2009

Alle 4 seksjonene og ungdommene avholder sine konferanser på Røros i tiden 20.-21. januar 2009. Frist for innsending av delegater er 10. desember 2008.

Stengt fylkeskontor og Kompetansesenter

Torsdag 11. og fredag 12. desember 2008 er fylkeskontoret og Kompetansesenteret stengt grunnet personalsamling. Vi er på plass igjen mandag 15. desember 2008.

Årsmøter i fagforeningene - 2009 (alfabetisk)

Her legger vi ut en oversikt over datoer for årsmøter i fagforeningene.