Fagforbundet Åfjord

Fagforeningas forside arkiv

Ny og bedre kurs med Rita og co. (Adresseavisen 02.05.2007)

I sin 1. mai-tale på Torvet ba Fagforbundets leder Jan Davidsen befolkningen bruke stemmeretten ved høstens kommunevalg slik at de rødgrønne beholder makta i Trondheim.

Kjemper for sykehuset (Adresseavisen 02.05.2007)

Foretakstillitsvalgt Sigmund Eidem ved St. Olavs Hospital har gått i 1. mai-tog i alle de år. Han mener 1. mai er en gylden sjanse til å vise et viktig standpunkt.

Sykepleierforbundet går over streken (Fosna-Folket 08.05.2007)

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Kristin Bakøy, reagerer på flere av uttalelsene til hovedtillitsvalgt for sykepleierne Randi Berget sine uttalelser i Fosna-Folket torsdag.

Mot busskaos i Trondheim (Adresseavisen 07.05.2007)

Bussjåførene streiker. Onsdag er det full busstopp i Trondheim.

Rapport og video fra 1. maitoget i Bjugn

Gunn Karin Olsen er leder i Fagforbundet Bjugn, og har sendt oss både rapport og videosnutt fra 1. maitoget i Bjugn. Fagforeningens medlemmer stilte opp under parolen, deltid en mulighet - heltid en rettighet og det var egenproduserte plakater og flagg.

AUF mener LO er en miljøsinke (Adresseavisen 30.04.2007)

AUF i Trondheim synes det er for svakt av det lokale LO at ingen av parolene på 1. mai handler om miljø.

Hvor god er vår kollektive hjem forsikring?

Her kan du sammenligne vår forsikring mot andre forbunds forsikring. Du kan også se hvilke forbedringer vi fikk fra 1. januar 2007.

Hvilket yrke er farligst? (E24)

Hjelpepleierne er dobbelt så utsatt for yrkesulykker som bygg og anleggsarbeidere. Og løfter om en bedring har ikke gitt resultater, viser fersk rapport.

Vi ønsker fortsatt NY KURS med det rød-grønne flertallet!

Fagforbundet har ikke vendt det rød-grønne flertallet ryggen slik Adresseavisa skriver den 18.april 2007. Fagforbundet mener at det rød-grønne flertallet i de siste åra har oppfylt sine konkrete valgløfter på de fleste områder.

Tar vare på de ansatte (Malvik-Bladet)

Kommunestyret skal mandag behandle et av forprosjektene for Værnesregionen. Hovedtillitsvalgt Bente Nilsson, er godt fornøyd med at rettighetene til de ansatte er sikret, samt at prosessen har vært åpen og meget god.