Fagforbundet Åfjord

Fagforeningas forside arkiv

Lokale arrangement / TV -aksjonen "Drømmefanger"

TV-aksjonen "Drømmefanger" ønsker å sette fokus på vold mot kvinner. I verden i dag blir hver tredje kvinne utsatt for mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av sin levetid. Vold mot kvinner er så utbredt at Verdensbanken har uttalt at det utgjør et globalt helseproblem på nivå med kreft og aids.

Avlytting og kontroll i det private rom (Adresseavisen 10.10.2005)

Noen av den siste tids begivenheter har trukket frem i lyset at det i Norge foregår en betydelig avlytting og kontroll av mennesker i det private rom.

Medlemsutvikling pr. 3. oktober 2005

Fagforbundet har nå 284 299 medlemmer, herav 187 172 yrkesaktive medlemmer. Det er en nedgang på 593 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 333 siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 5 572 medlemmer totalt og 4 274 yrkesaktive medlemmer.

Tariffkonferanse på Røros 7. og 8. nov. 2005

Tariffkonferansen skal behandle/prioritere de krav som skal sendes forbundet sentralt når det gjelder hovedtariffoppgjøret 2006.

Lederkonferanse i Trondheim 20. okt. 2005

Konferansen har som tema fagforeningenes økonomi og struktur.

Medlemsutvikling pr. 1. september 2005

Fagforbundet har nå 284 902 medlemmer, herav 187 505 yrkesaktive medlemmer. Det er en økning på 104 medlemmer totalt siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 361 siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 4 979 medlemmer totalt og 3 941 yrkesaktive medlemmer.

Adresseavisens valgside

Adresseavisen har samlet stoff vedrørende valget 2005.

Medlemsutvikling 8. august 2005

Fagforbundet har nå 284 798 medlemmer. Det er en nedgang på 107 medlemmer siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 173 siste måned. Antall utmeldinger i juli har aldri vært så lavt i Fagforbundet tidligere. Selv om det normalt er få utmeldinger i juli måned, var det i år merkbart færre utmeldinger. Til sammenligning var det 907 utmeldinger i 2004 og 857 utmeldinger i 2003.

Medlemsutvikling 1. juli 2005

Fagforbundet har nå 284 514 medlemmer. Det er en nedgang på 1 739 medlemmer siste måned. Antall yrkesaktive medlemmer gikk ned med 760 siste måned. Hittil i år er det en nedgang på 4 976 medlemmer totalt og 3 407 yrkesaktive medlemmer.

Aktiviteter i Sør-Trøndelag - valgkampen 2005

Her har vi lagt ut en oversikt over de aktiviteter Fagforbundet Sør-Trøndelag pr. nå har oversikt over.