Hva skjer? - Fagforbundet

Hva skjer?

September 2019

Konferanse for ufør og pensjonister

Quality Airport Hotel, Stjørdal

Fase 2 - uke 2 (kurs 2)

Røros hotell Røros

Regionstyremøte

Steinkjer

Fane 2 - Temakurs

Oktober 2019

Fane 2 - Kurs for erfarne brukere - Brekstad

Ørland Kysthotell, Brekstad

Fase 2 - uke 1 (kurs 3)

Stjørdal

Regionstyremøte

Scandiv Hell hotel, Stjørdal

Tariffkonferanse

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Representantskapsmøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Fane 2 - Kurs for erfarne brukere, Stjørdal

Quality Airport Hotel, Stjørdal

November 2019

Veiledersamling Fase 2 og veilederopplæring Fase 1

Fane 2 - Kurs for erfarne brukere - Oppdal

Quality Skifer Hotell, Oppdal

Regionstyremøte

Trondheim

Desember 2019

Regionstyremøte

Steinkjer

Fase 2 - uke 2 (kurs 3)

Tingvold Park hotel, Steinkjer